Obveze iznajmljivača

 • COVID-19 OBAVIJESTI

   

  POSTUPAK KOD POJAVE BOLESTI U GOSTA U TURISTIČKOM SMJEŠTAJNOM OBJEKTU U VRIJEME PANDEMIJE COVID 19

  KORONA VIRUS PREPORUKE

  OPĆE PREPORUKE ZA RAD IZNAJMLJIVAČA TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19

 • Obaveze iznajmljivača

  Ove upute namijenjene su osobama koji su već iznajmljivači ili koji to tek žele postati. Ovdje možete saznati što je sve potrebno uraditi kako biste postali iznajmljivač, te što su obaveze iznajmljivača tijekom obavljanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

 • eVisitor

  eVisitor službeno postaje središnji elektronički sustav prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 01.01.2016.

 • Liječnička potvrda - važno!

  Odredbama Pravilnika o razvrstavanju  i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ( NN 88/2007, 58/2008, 45/2009, 78/2014 ) 

  nije propisana obveza pribavljanja zdravstvene potvrde 

  od ovlaštene zdravstvene ustanove za iznajmljivače smještajnih objekata u domaćinstvu, a što su bili u obvezi do stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju  i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ( NN 78/2014 , stupio na snagu 6. srpnja 2014. godine ) , kojim je ta obveza ukinuta.

  Također, na osnovi ukinuća te obaveze, turistički inspektori prilikom inspekcijskih nadzora iznajmljivača neće tražiti zdravstvene potvrde, jer više nema osnova za poduzimanje prekršajnih mjera.

 • B2B - STRANICA ZA ČLANOVE I SURADNIKE TZOO

  Poštovani,

  B2B (business to business) je dio web site (mini site) namjenjen za informacije i podršku članovima i suradnicima TZO Orebić.

  U izborniku, na lijevoj strani, nalaze se grupe informacija bitne za Vaš rad i našu daljnju uspješnu suradnju. Vjerujem da ćete cijeniti kvalitetan pomak u prezentiranju ponude općine Orebić na internetu.

  Jelena Radovanović, direktorica Turističkog ureda TZO Orebić

 • PLAĆANJE PAUŠALA ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU

  PLAĆANJE TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU

   

  Obveznici paušalnog plaćanja godišnji iznos paušala plaćaju u tri rate s dospijećem 31.07., 31.08. i 30.09. tekuće godine.

  Za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu 350 kn po krevetu te na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 200 kn po krevetu.

   

  PRAVILNIK O NAJNIŽEM I NAJVIŠEM IZNOSU TURISTIČKE PRISTOJBE

   

  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_07_71_1505.html

   

  ODLUKA O VISINI TURISTIČKE PRISTOJBE ZA 2020. GODINU
   

   

 • Zašto gosti biraju privatni smještaj - edukacija

  TZO Orebić u suradnji s privatnom srednjom školom Wallner organizira radionicu za privatne iznajmljivače.

  Radionica će se održati u ponedjaljak, 03.03.2014. od 14 do 18 sati u dvorani općine Orebić.

  Prijava na radionicu je obavezna putem slijedećeg linka: http://goo.gl/iErSPH

  Prijaviti se možete i telefonski na broj: 713 718.

  Raspored radionice je slijedeći:

  Moduli s predavačima

  Teme

  Uvod: Zašto gosti biraju privatni smještaj

  Uloga privatnih iznajmljivača

  Predavač: Ana Brničević

  Prednosti privatnog smještaja očima gostiju

  Kako prepoznati i predvidjeti  očekivanja, potrebe i zahtjeve gostiju

  Prijem gostiju

  Predavač: Andrija Antičić

  Standardi prijema; dodatna vrijednost; upselling – cross-selling

  Praćenje razine zadovoljstva gostiju

  Obrada reklamacija

  Prodajne i komunikacijske vještine

  Predavač: Andrija Antičić

  Vrste komunikacije; poslovno dopisivanje

  Prodajne vještine; izrada ponuda

  Post prodaja

  Pauza

  Standardi uređenja apartmana

  Predavač: Ana Brničević

  Standardi; trendovi; znaci pažnje

  Održavanje apartmana

  Povezivanje s agencijama i drugim privatnim iznajmljivačima

  Predavač: Ana Brničević

  Usmjeravanje gosta prema lokalnim aktivnostima, gastronomiji, atrakcijama – u vlastitoj izvedbi ili uz pomoć kolega iz struke, kako bi odmor bio potpun i lagodan.

  Pitanja i podjela priznanja polaznicima o završenoj edukaciji za privatne iznajmljivače

   

 • Vodič za ugostitelje

  Obveze pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu. Vodič je pripremio gospodarski inspektorat.

 • Vodič za legaliziranje u turizmu

   

  VODIČ ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE ZA PRUŽANJE 
  USLUGA U TURIZMU

 • Vodič za legaliziranje u ugostiteljstvu

   

  VODIČ ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE ZA OBAVLJANJE 
  UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI I PRUŽANJA UGOSTITELJSKE 
  USLUGE U DOMAĆINSTVU I SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

 • STANDARDIZIRANA PLOČA

  STANDARDIZIRANE PLOČE ZA OBJEKTE KOJI SE KATEGORIZIRAJU

 • Vlasnici kuća za odmor - državljani RH

  Ukoliko je vlasnik kuće ili stana za odmor državljanin država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru (EU i EFTA) ili državljanin Republike Hrvatske, može boravišnu pristojbu platiti u paušalnom obliku (najkasnije do 15.07. tekuće godine).

Vyhledávání ubytování

Zůstaňte v kontaktu
Odkazy

Chorvatské turistické sdružení

TZ Dubrovačko-neretvanske Županije    Visit Pelješac


Chorvatské turistické sdružení