Unutarnji ustroj TU TZO Orebić

Direktorica Turističkog ureda - Jelena Radovanović

Direktor Turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu, u svom radu je samostalan, odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice. Direktor organizira i vodi poslovanje Turističkog ureda, zaključuje ugovore, priprema prijedloge godišnjeg plana, brine o namjenskom korištenju sredstava, odlučuje o zapošljavanju djelatnika, priprema poslovnu dokumentaciju, prijedloge akata, odgovoran je za zakonitost rada i poslovanje Turističke zajednice.

Zajedno sa općinom Orebić utvrđuje projekte od zajedničkog interesa. Predlaže Turističkom vijeću projekte koji trebaju ući u planove rada turističke zajednice. Razvija i realizira projekte usvojene planom rada i financijskim planom. 

Nalazi mogućnosti sufinanciranja projekata od strane drugih institucija, te izrađuje projektnu dokumentaciju za kandidranje projekata. Uspostavlja kontakte s drugim institucijama sličnog tipa i razvija zajedničku suradnju, a u cilju daljnjeg razvoja i osmišljavanja novih turističkih proizvoda.

Direktorica surađuje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

Uz ostalo obavlja poslove promidžbe, organizira nastupe na sajmovima i sličnim manifestacijama, organizira izradu promidžbenog materijala, izrađuje i predlaže planove promocije, usklađuje planove promocije s turističkim zajednicama s Pelješca.

Brine se za izradu promotivnog materijala, oglašavanja.

Redovito izvještava javnost o radu TZO Orebić, brine se o poslovnim partnerima i novinarima koji borave na našem području, koordinira i surađuje sa turističkim zajednicama na našem području, te surađuje s ostalim turističkim organizacijama i informativnim službama u Republici Hrvatskoj.

Direktorica je zadužena za administriranje i uređivanje portala TZO Orebić.

Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim odredbama.

Kontakt:

TZO Orebić

Zrinsko - frankopanska 2

20250 Orebić

e-mail: info@visitorebic-croatia.hr

Administrator informator - Ivana Prizmić

Stručni suradnik za community marketing i razvoj ponude - Marko Galiot


1.2.2014
Dokumenti Vrijednost boda za zaposlene u TU TZOO
Pravinik o radu TU TZO Orebić
Izmjene i dopune Pravilnika o radu

Vyhledávání ubytování

Zůstaňte v kontaktu
Odkazy

Chorvatské turistické sdružení

TZ Dubrovačko-neretvanske Županije    Visit Pelješac


Chorvatské turistické sdružení