Pristup informacijama

 • Pravo na pristup informacijama

  Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15). 

 • Obveze tijela javne vlasti

  · objavljivati informacije
   

      Tijela javne vlast obvezna su na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način:

 • Zahtjev za pristup informacijama

  Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. 

  Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev. 

 • Ostale informacije

  TZO Orebić ovdje objavljuje informacije koje bi mogle biti zanimljive javnosti.

 • Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

  1. http://www.visitorebic-croatia.hr/hr/B2b/B2bCijeliClanak/123 - savjetovanje je otvoreno do 15.01.2015. za izradu plana: Turistički plan razvoja stare jezgre Orebića s posebnim naglaskom na tematsko-impretativni okvir kapetanskih kuća.

 • Predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama

  Radi jednostavnijeg ostvarivanja prava na pristup informacijama, u privitku su predlošci za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

 • Službenik za informiranje

  Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

  Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.

 • Zakonodavni okvir

  Nacionalno i međunarodno zakonodavstvo (dokumenti). 

 • Najčešća pitanja i odgovori - FAQ

  1. Ima li općinsko vijeće općine Orebić nadležnost nad radom TZO Orebić?

  Nastavno na poziv na sjednicu Općinskog vijeća Općine Orebić i intenciju Općinskog vijeća da se u dnevni red sjednice uvrsti i razmatra o Godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice općine Orebić za 2014. godinu, obavještavamo Vas sljedeće:

  Sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), osnivači turističke zajednice su njezini članovi, a članovi turističke zajednice općine ili grada su sve pravne i fizičke osobe koje na području općine ili grada u kojoj se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti. Također, turističke zajednice su pravne osobe za čije je djelovanje i postupanje odgovorno nadležno tijelo upravljanja, izvršenja i nadziranja.

  S obzirom na naprijed navedeno i s obzirom da sukladno članku 61. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) Turističko vijeće kao izvršno tijelo usvaja Prijedlog Godišnjeg programa rada i financijskog plana, a Skupština kao tijelo upravljanja donosi Godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice, Općinsko vijeće kao tijelo jedinice lokalne samouprave, sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i sukladno odredbama Statuta turističke zajednice, nema obvezu niti je nadležno razmatrati, a ni utjecati na programske aktivnosti, zadatke i projekte koji su sastavni dio Godišnjeg programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

  Jure Galić, služba za nadzor HTZ 

   

 • Pravni okvir

  U dokumentima možete naći link na zakonodavni okvir koji uređuje rad turističkih zajednica.

 • Opći akti

  Sukladno donošenju akata značajnih za rad TZO Orebić isti će biti objavljivani na ovom dijelu web site-a.

 • Program rada i financijski plan TZO Orebić

  Među dokumentima naći ćete link na program rada i financijski plan TZO Orebić

 • Plan razvoja i strategija

  2014.TZO Orebić je naručitelj dokumenta: "Turistički plan razvoja stare jezgre Orebića s posebnim naglaskom na tematsko-interpretativni okvir kapetanskih kuća".

  Finalni dokument je u privitku.

   

  Uz navedeni dokument u privitku možete naći:

  ·        Plan razvoja turizma na Pelješcu

  ·        Akcijski plan razvoja turizma na Pelješcu

  ·        Strategija razvoja turizma u DNŽ

  ·        Strategija razvoja turizma u RH do 2020.

 • Izvješće o izvršenju programa rada i financijskog plana

  U privitku je skraćeno izvješće o izvršenom programu rada i financijskog plana.

 • Izvješće o radu turističkog vijeća

  U nastavku možete naći izvješća o radu turističkog vijeća.

 • Izvješće o radu direktorice i turističkog ureda

  U privitku je izvješće o radu direktorice i turističkog ureda.

 • Turistički promet u općini Orebić

  Turistički promet u općini Orebić.

 • Skupština

  Skupština TZO Orebić, kao najviše tijelo upravljanja radom TZO Orebić. Mandat joj traje 4 godine.

 • Turističko vijeće

  Turističko vijeće TZO Orebić je izvršno tijelo TZO Orebić. Mandat im traje 4 godine.

 • Nadzorni odbor

  Nadzorni odbor TZO Orebić nadzire rad tijela i stručnih službi TZO Orebić. Mandat im traje 4 godine.

 • Predsjednik

  Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Orebić obnaša načelnik općine Orebić Tomislav Ančić.

 • Rebalans financijskog plana

  Sukladno zakonskim odredbama, ukoliko dođe do 5% odstupanja od financijskog plana, Skupština TZO Orebić dužna je donijeti rebalans financijskog plana.

 • Izvori financiranja

  TZO Orebić financira se od:

  1. turističke pristojbe

  2. turističke članarine

  3. sufinanciranje temeljem raznih natječaja, prihodi iz EU fondova, prihodi od gospodarske djelatnosti

  TZO Orebić NE FINANCIRA se iz proračuna općine Orebić.

 • Potpore, bespovratna sredstva i donacije

  Temeljem programa rada i financijskog plana TZO Orebić dodjeljuje potpore za orgaizaciju manifestacija i ostalih događanja na našem području.

 • Unutarnji ustroj TU TZO Orebić

  Direktor Turističkog ureda -

  Administrator informator - Ivana Prizmić

  Stručni suradnik za community marketing i razvoj ponude - Marko Galiot

 • Zapisnici, zaključci i izvješća tijela TZO Orebić

  Sve informacije su objavljene u članku o svakom tijelu pojedinačno.

 • Javna nabava

  TZO Orebić nije obveznik javne nabave.

 • Natječaji

  U privitku su linkovi na dosad objavljene natječaje i javne pozive.

 • PPS klub Pelješac & Korčula

  Informacije o klubu: http://goo.gl/Gcli1D

Vyhledávání ubytování

Zůstaňte v kontaktu
Odkazy

Chorvatské turistické sdružení

TZ Dubrovačko-neretvanske Županije    Visit Pelješac


Chorvatské turistické sdružení