Ured TZO Orebić

Direktorica Turističkog ureda - Jelena Radovanović

Direktor Turističkog ureda zastupa Turističku zajednicu, u svom radu je samostalan, odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice. Direktor organizira i vodi poslovanje Turističkog ureda, zaključuje ugovore, priprema prijedloge godišnjeg plana, brine o namjenskom korištenju sredstava, odlučuje o zapošljavanju djelatnika, priprema poslovnu dokumentaciju, prijedloge akata, odgovoran je za zakonitost rada i poslovanje Turističke zajednice.

Zajedno sa općinom Orebić utvrđuje projekte od zajedničkog interesa. Predlaže Turističkom vijeću projekte koji trebaju ući u planove rada turističke zajednice. Razvija i realizira projekte usvojene planom rada i financijskim planom. 

Nalazi mogućnosti sufinanciranja projekata od strane drugih institucija, te izrađuje projektnu dokumentaciju za kandidranje projekata. Uspostavlja kontakte s drugim institucijama sličnog tipa i razvija zajedničku suradnju, a u cilju daljnjeg razvoja i osmišljavanja novih turističkih proizvoda.

Direktorica surađuje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.

Uz ostalo obavlja poslove promidžbe, organizira nastupe na sajmovima i sličnim manifestacijama, organizira izradu promidžbenog materijala, izrađuje i predlaže planove promocije, usklađuje planove promocije s turističkim zajednicama s Pelješca.

Brine se za izradu promotivnog materijala, oglašavanja.

Redovito izvještava javnost o radu TZO Orebić, brine se o poslovnim partnerima i novinarima koji borave na našem području, koordinira i surađuje sa turističkim zajednicama na naešem području, te surađuje s ostalim turističkim organizacijama i informativnim službama u Republici Hrvatskoj.

Direktorica je zadužena za administriranje i uređivanje portala TZO Orebić.

Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonskim odredbama.Accomodation search

Stay in touch
Web site links

Croatian National Tourist Board

The official site of 
Dubrovnik and Neretva County Tourist Board    Visit Pelješac


Croatian National Tourist Board